Ez a weboldal a MOSQUITO Sport-és Horgászegyesület oltalma alatt áll. Kifejezett írásos hozzájárulásunk nélkül tilos a weboldal tartalmának másolása, változatlan vagy nagymértékben hasonló tartalmú átvétele, ami magába foglalja mind a szöveg, mind a képi megjelenést, weboldal elrendezést, grafikát, és a pdf kiterjesztésű oldalakat is. Másolt oldalnak minősül legalább egy bekezdés változatlan átvétele, vagy az általunk írt- szerkesztett szöveg, cikk nagymértékű hasonlósága. Jelen szabály megsértése esetén 250.000 Ft kötbért számlázunk a másolt oldal tulajdonosának, üzemeltetőjének (anyagunk átvevőjének), vagyis a jogtalan felhasználónak. A bizonyításhoz internetes tartalomtanúsítást használunk, amit minden esetben közjegyző hitelesít, így az közokiratnak minősül. A közjegyzői díjat a jogtalan felhasználóra hárítjuk.
logo

II. KCC Kanizsa Carp Cup versenyszabályzat – Rinyaszentkirály

KCC – KANIZSA CARP CUP VERSENYSZABÁLYZATA
2019. ÁPRILIS 23-26.
RINYASZENTKIRÁLYI-TÓ

A versenykiírás általános szabályai és a részvétel feltételei

A versenyen részt vehet, aki Magyarországon a tárgyévre érvényes, horgászatra jogosító állami horgászjeggyel  és horgászkártyával rendelkezik, és ezt hitelt érdemlően igazolja.

 • A verseny ideje: 2019. április 23. 12 órától – 2019. április 26. 12 óráig
 • Verseny helyszíne: Rinyaszentkirályi-tó
 • A verseny 72 órás, nemzetközi, nyílt és előnevezéses
 • A verseny csapatverseny. Egy csapat két versenyzőből áll, amely kiegészülhet további egy előre nevezett segítővel (A plusz egy fő segítő díja 5.000 Ft). A segítő a csapatot a csapat szektorán belül támogathatja a szerelékek el- és előkészítésében, a csalizásban, az etetésben, bevágásban fárasztásban, valamint a szákolásban és a mérlegelésben, de csónakba nem szállhat.
 • Amennyiben a versenyt valamilyen rendkívüli dolog miatt félbe kell szakítani (pl.: rossz időjárás) akkor, ha minimum 48 óra már eltelt az akkori állás szerint kihirdetjük a végeredményt. Azonban előfordulhat az is, hogy csak néhány órára kell megszakítani a kupát. Ha 12 óránál rövidebb ideig valami ok miatt felfüggeszti a versenybizottság, akkor újra indítás után minden résztvevő onnan folytatja a versenyzést ahol a felfüggesztés pillanatában állt.

 

A nevezés menete és a regisztráció lebonyolítása

A versenyre maximum 15 csapat jelentkezése fogadható el. A verseny jelen versenyszabályzat szerinti változatlan feltételekkel való indításának minimális feltétele legalább 10 csapat határidős nevezése, illetve az előregisztrációs díj megfizetése, illetve a helyszínen való megjelenése. Ettől eltérő esetben a szervezők külön rendelkezik.

Nevezni lehet a https://kanizsacarpcup.hu weboldalon elhelyezett nevezési űrlapon. Nevezéskor ki kell tölteni a jelentkezési lapot, melyen a csapat nevét, a csapattagok nevét, a kapcsolattartó nevét, postacímét, telefonszámát, bankszámlaszámát, továbbá e-mail címét kérjük megadni.

Nevezési határidő: 2019. március 1. 12:00

Nevezési díj: 60.000.- Ft / csapat, (Előleg 30.000.- Ft 2019. február 28-ig + a nevezés másik fele 2019. április 1-ig 30.000.-Ft)

A részvétel feltétele a nevezési díjból 30.000.- Ft előlegként történő befizetése, mely történhet bankszámlára utalással, közleményben kérem feltüntetni a csapat nevét, illetve készpénzben a HORGÁSZONLINE Horgászboltban a 8800 Nagykanizsa, Király utca 31/H. címen.
Az átutalást kérjük az Egyesület, OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-24908689 számú számlájára küldeni. Az utalás közlemény rovatába kérjük, írják be a csapat nevét.

Az előleg beérkezését követően a szervezők a nevezést érvényesíti, és visszaigazolja a megadott e-mail címre. A befizetett előleg és a megállapított nevezési díj közötti különbözetet (30.000.- Ft) 2019. április 1-ig készpénzbefizetéssel, illetve átutalással kell teljesíteni. Ez a sorsoláson való részvétel feltétele.

Nagyobb számú nevezés esetén a maximum felett nevezett csapatok várólistára kerülnek, visszalépés vagy érvénytelen nevezés esetén, a várólistán szereplő csapatok kerülnek kiértesítésre (nevezési sorrendjükben).

A verseny szervezési vagy időjárási okokból (vis maior) történő meghiúsulása esetén a befizetett előleg visszajár, s azt az Egyesület 30 napon belül visszautalja a kapcsolattartó által írásban megadott bankszámlaszámára. Ezen okon túl a már befizetett előleg a jelentkezők visszalépése – bármilyen okból történjen is – esetén nem jár vissza!

A nevezéssel a versenyzők a Versenyszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadják, és egyben kijelentik, hogy további, vitás esetekben alávetik magukat a Versenybizottság pártatlan döntéseinek.

Szervezési és rendészeti előírások

 

A horgászhelyek sorsolása a helyszínen történik: a csapatok vezetője, képviselője húzhat sorszámot, amely a horgászhelyet jelöli.  A horgászhelyeket sorszámok jelölik, a külön kijelölt helyeken és módon a sátorozás lehetősége biztosított.

 

A sorsolás menete

A sorsolás két körből áll.

 1. Első körben a versenyző csapatok a előregisztrációs díj beérkezésének idejének sorrendje szerint sorszámot húznak, mely számok megadják a rajthelyek kihúzásának sorrendjét.
 2. A második körben az első körben kihúzott számok emelkedő sorrendje szerint a csapatok kihúzzák (nem kiválasztják!) a rajthelyüket.

A bojlis versenyhorgászat szabályai

 • Minden versenyző köteles a versenyszabályzat minden pontját betartani.
 • Minden csapatnak 120 perc áll rendelkezésére, hogy előkészítse az eszközeit, majd további 60 perc, hogy elhelyezze a jelölő bójáit, radarozzon és etessen.
 • A számukra kijelölt területen a versenyzőknek diszkréten és zaj nélkül kell mozogniuk. Minden horgászással kapcsolatos tevékenységnek a számukra kijelölt rajthelyen belül kell történnie (bedobás, fertőtlenítés, etetés és szákolás).
 • Saját csónak használata engedélyezett, de mindenki saját felelősségére használhatja! (Csónakbérlésre – 1000Ft / 24 óra – korlátozott számban van lehetőség. A csónakigénylést a nevezéssel egyidejűleg kérjük jelezni!) Elektromos csónakmotor használható. Akkumulátor töltésre lehetőség a büfénél lehetséges. Csónakból történő etetés, fárasztás, behordás a szektor elhagyása nélkül engedélyezett.
 • A megakasztott hal szákolására igénybe vehető segítség. Segítség lehet a csapattárs, illetve a szomszédos csapatok tagjai is (ha vállalják).
 • A versenybe csak a lefújás előtt megakasztott ponty és amur méretkorlátozást meghaladó példányai számítanak bele, de a lefújást követően a fárasztásra, merítésre 15 perc áll rendelkezésre. Egyéb halat sebfertőtlenítés után azonnal vissza kell ereszteni a vízbe!
 • A verseny közbeni távozásról értesíteni kell a versenybizottságot, és megindokolni a távozás okát, időtartamát. A horgászhelyet a verseny ideje alatt elhagyni úgy lehet, hogy 1 csapattag a horgászbotoknál maradjon. Amennyiben mindkét versenyző elhagyja a horgászhelyet, úgy minden botot ki kell venni.
 • A verseny kezdetét és végét a sorsoláskor bemutatott hangjelzés jelzi. Ezek jelzéseit kötelező betartani.
 • A versenyzők annyi botot tarthatnak és szerelhetnek össze, amennyit akarnak, de egyszerre csak legfeljebb négy (4) bottal horgászhat a páros.
 • Szerelékenként (botonként) csak egy horog engedélyezett. A hajszálelőkés felkínálás használata kötelező!
 • Csak hagyományos horgászmódszerek illetve – végszerelékek fogadottak el, legalább 50 g- os ólomnehezékkel.
 • Az ólomra paszták és etetőanyagok rágyúrása engedélyezett.
 • Etetőkosár használata tilos!
 • Úszós készség használata tilos!
 • Fonott főzsinórok használata szigorúan tilos!
 • Fonott előkezsinórt maximálisan 30 centiméteres hosszúságban szabad használni.
 • LeadCore ólombetétes kagylóálló zsinórt maximálisan 100 centiméteres hosszúságban szabad használni.
 • Főzsinór minimum vastagsága 0,25 mm (fonott zsinór csak horog előkeként használható)
 • A monofil főzsinór és a monofil dobóelőke átmérője nem haladhatja meg a 0,5 millimétert.
 • Az elektronikus, akusztikus és vizuális kapásjelzők megengedettek.
 • A felcsalizott szerelékes horgászatra használt botok hossza 4 m-nél rövidebb kell, hogy legyen.
 • Horgászat során csak az ún. bojlis botok használata engedélyezett. Tilos a feeder, match, rakós,
  pergető, legyező, surf botok horgászatra való használata.
 • Surf (maximum 400 cm) és Spod botok csak parittyázásra, etetőrakétázásra használhatók.
 • Nyeletőfékes orsók használata engedélyezett, a nyeletőfékes orsókon a nyeletőfék bekapcsolása nem kötelező.
 • Engedélyezett a rádió-távjelzős elektromos kapásjelző használata.
 • Láncos, merev karos, és rugófeszítéses kapásjelző swinger használata engedélyezett.
 • A bot spiccére rögzíthető vagy rögzített lengőspicc és rezgőspicc használata tilos!
 • Etetőanyaggal, ill. gyurmával bevonható ólmok használata engedélyezett.
 • Csalizásra használható minden növényi eredetű, vagy akár növényi és állati lisztből, őrleményből mesterségesen előállított csali, valamint különféle lisztek és lisztkeverékek, bojlik, melyeket kötelezően hajszálelőkén kell felkínálni (a Versenybizottság ellenőrzi).
 • Csalizni bojlival, pellettel, főtt kukoricával és tigris mogyoróval lehet.
 • A készségen felkínált bojlik legkisebb átmérője 10 mm lehet.
 • Etetésre használhatók:
  • különféle etetőanyagok, morzsák, granulátumok;
  • különböző állati- és növényi eredetű lisztek;
  • gyári- illetve házi készítésű bojlik és pelletek;
  • aromák;
  • növényi eredetű magvak CSAK főzve, szárazon és erjesztve szigorúan TILOS;
  • etetőanyag ragasztók valamint etetőanyag földek, lösz, agyag; (ami a természetre nem káros).
 • Etetésre és csalizásra tilos használni bármilyen élő vagy elpusztult állatot. Elpusztult állatot tilos használni még szárított és hőkezelt állapotban is. (például tilos használni szárított rákot, kagylót, gilisztát, szúnyoglárvát)
 • Halikra, és fémből, fából, gumiból és műanyagból készült műcsalik használata szigorúan tilos.
 • Etetni partról, csónakból lehetséges. Etetőhajó használata NEM engedélyezet!
 • Minden sűrített levegővel, gázzal vagy elektromos árammal működő eszköz használata tilos.
 • Engedélyezett az etető csúzli, egy vagy két kézzel működtetett cső a bojlik bedobásához, egy vagy két kézzel tartott nagy nyeles kanál, a földre helyezett és mindkét kézzel működtetett csúzli, rakéták, melyek belső átmérője nem lehet nagyobb 50 mm-nél, hossza pedig 200 mm-nél, és horgászbottal dobják be.
 • Behordás engedélyezett.
 • Tilos a vizet megvilágítani nagy erejű reflektorokkal, viszont szabad világító eszközt használni a sátorban, valamint szabad diszkrét fényű fejlámpát használni fárasztáskor, bedobáskor, csalizáskor és a halak hálóba emelésekor.
 • Szabad a vízbe menni horgászcsizmában (mellescsizma), de csak a halak hálóba emeléséhez, vagy a tároló háló megfelelő elhelyezéséhez.
 • A csapatoknak a számukra kijelölt horgászhelyen belül kell horgásznia.
 • Sátrak (tábor kialakítása), személyes dolgok elhelyezése közvetlenül a horgászhelyen lehetséges.
 • A megakasztott hal sikeres kiemelésében segítség igénybe vehető (csapattárs, hozott segítő vagy a szomszédos csapat tagja).
 • A hal kifogása érvényesnek számít akkor is, ha véletlenül a száján kívül akad be a horog.
 • Szándékosan szabálysértő módon kifogni a halat szigorúan tilos.
 • Halfogás esetén a kifogott halat a mérlegelésig sértetlenül kell tárolni, majd a mérlegelés, bejegyzés és fotózás után vissza kell engedni.
 • A halak elhelyezésére megnedvesített pontymatrac és pontyzsák használata kötelező.
 • A halakat pontyzsákban kell élve tartani és verseny ideje alatt a pontyzsáknak teljes terjedelmében a vízben kell lennie.
 • Elegendő pontyzsákkal kell rendelkezniük (minimum 7 db/csapat, 90x120cm vagy 90x150cm méretű).
 • A pontyzsákok megtelése esetén kérjék, hogy a szervező személyzet mérjen le néhány halat, és ezzel felszabaduljon pár háló.
 • Kötelező eszközök: 2 db pontymatrac vagy pontybölcső (jó minőségű) – 1db a parton és 1db a csónakba, 2 db minimum 90×90 cm-es, sűrű szövésű merítőháló (bojlis merítő) és a sebfertőtlenítő.
 • Ha a kifogott hal elpusztul, nem számit bele a versenybe.
 • Második dudaszót követően a készségeket azonnal ki kell húzni a vízből. Az ekkor esetleg rajtalévő halat már nem mérlegeljük.
 • Lefújás előtt történt bevágás esetén a fogott hal beleszámít a versenybe akkor is, ha a fárasztás a dudaszó után fejeződik be.
 • A verseny végén tilos a megmaradt süllyedő csalit a vízbe dobni.
 • A verseny végeztével a rajthelyet tökéletesen tiszta állapotban kell hagyni!
 • A szabálytalankodás vagy egyéb etikátlan magatartás versenyből való kizárást vonhatja maga után.

Csónakhasználat

 

A csónak kötelező felszerelése a következő: Úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db mentőmellény, a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően,, de legalább 1 db evező, 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető), 1 db legalább 1 l űrméretű vízmerő, kikötésre és horgonyzásra alkalmas megfelelő állapotú kötél vagy lánc – legalább 10 fm; A csónak csak saját felelősségre helyezhető vízre, és használható a verseny során. A verseny csak a csónakhasználattal kapcsolatos tájékoztatás meghallgatása, és a csónakhasználati nyilatkozat kitöltése után kezdhető meg. A csónak használható: radarozásra, bójázásra, etetésre, fárasztásra.

 • 18 éven aluliak csak felnőttel együtt használhatják a csónakokat a verseny alatt!
 • Ittas személyek a csónakot nem használhatják, megszegése esetén a csapat kizárható!

Mérlegelés szabályai

 • A méréseket 5-6 óránként kell elvégezniük a mérlegelőknek.
 • Mérlegelés naponta háromszor történik, reggel 9:00-kor, délután 14:00-kor és este 19:00-kor. A csapatnak jeleznie kell, ha a pontyzsákjaik megteltek, ekkor a szervezők soron kívül mérlegelnek. A fogást követően a versenyzők kötelesek a halat kíméletesen kezelni, fertőtleníteni, majd pontyzsákban elhelyezni. Egy pontyzsákban maximum 1 db tárolható. Minden 10 kg-nál nagyobb hal fogását a versenybíróknak azonnal jelenteni kell. A versenybírók felé külön is jelezni kell, ha e hal esélyes a legnagyobb hal díjára, tekintettel az időmúlással bekövetkező súlyvesztésre.
 • A mérést hitelesített mérleggel kell végezni.
 • A mérleget háromlábú állványon kell felállítani a csapathoz tartozó hivatalos szektorterület- határon belül.
 • Méréskor a súly jelzésének jól láthatónak kell lennie a rendezők és a versenyzők számára egyaránt.
 • A szervezőkön kívül csak a mérlegelők, a versenyzők és a bírók (senki más) szólalhatnak fel szóban vagy egyéb módon a méréssel kapcsolatban.
 • Mérlegelésenként egy személy a felelős a mérésért. Ez a szervezők által megbízott személy.
 • Egy másik személy feladata, hogy a mérés eredményeit lejegyezze a hivatalos dokumentumban.
 • Minden halat a szervezők által biztosított tartóhálóban kell lemérni, ezt benedvesítik, és megállapítják az önsúlyát minden mérés előtt. A tartóhálóknak speciálisan a pontyok lemérésére alkalmas fajtájúaknak kell lenniük. Vízáteresztő és rácsos szerkezetű, lágy, szintetikus anyagból készüljön.
 • Minden kifogott halat külön- külön, egyesével kell felírni a mérlegelő lapokra.
 • A versenyen csak a minimum 5 kg (5000 gr) vagy az a feletti pontyokat és amurokat értékeljük.
 • A méréseket a Versenybizottság hajtja végre.
 • A mérlegelésnél jelen kell lennie: 1 fő csapattagnak, a mérlegesnek, az adminisztrációt végző személynek és a szomszéd csapat egy tagjának.
 • A fogás adatai felkerülnek a versenyző csapat fogási lapjára, melyet aláírásával hitelesít mind a kifogó versenyző, a versenybíró és az ellenőrző más versenyző csapathoz tartozó csapattag is.
 • Két mérőlapja van minden csapatnak. Az egyik példány a szervezőknél (mérlegelőnél), míg a másik példány a csapatoknál van.
 • Amíg a mérőcsapat megérkezik a rajthelyre, a versenyzőknek a halakat tartalmazó hálókat a vízben kell tartani. Ezután a halakat az egyik versenyzőnek át kell tennie a mérőhálóba, és ráhelyezni a mérőfelületre. Mérés után a halakat vissza kell engedni a vízbe a rendezők felügyelete mellett (mérés után a halakat nem lehet visszatenni a hálóba). Ezt a műveletet nagy gondossággal kell végezni.
 • A versenypáros legalább egyik tagjának jelen kell lennie a fentebb leírt műveletsornál, hogy ellenőrizzék a mért súlyokat, és aláírják a mérési eredményeket tartalmazó formanyomtatványt.
 • Ha a mérési folyamat befejeződött, és a halakat már visszaengedték a vízbe, valamint aláírták a papírokat, a méréssel kapcsolatban már nem lehet panaszt emelni. Mind a mérlegelőnek, mind a csapattagoknak ellenőrizniük kell, hogy minden lemért hal mindkét mérlegelő lapra felvezetésre került-e. A csupán egyik lapon szereplő vitatott hal nem vehető figyelembe a végső összeszámolásnál. Csak azokat lehet számításba venni, melyek mindkét lapon szerepelnek.
 • Mérlegelésre és az alapján értékelésre csak élő halak kerülhetnek. Ennek igazolása, hogy a hal mérlegelés után elúszik a versenybíró jelenlétében.
 • Mérlegelés után a horgászhelyen felejtett, beszákolt halat a Rendezőség visszaengedi, azt nem számolja bele az addigi fogásba, továbbá figyelmeztetésben részesíti a csapatot.
 • A verseny állásáról naprakészen minden csapat egy táblázatból értesül, ami reggel és este kerül kiosztásra, kívétel az utolsó 24 órában.
 • Bármilyen más jellegű probléma, kérdés felmerülése esetén a Versenybizottság a helyszínen dönt, és állásfoglalását közli.
 • A kifogott halak mérlegelés utáni tovább tárolása (fotózás, filmezés céljából) kizárólag a versenybizottság engedélyével történhet, melyet a fogási lapokon fel kell tüntetni.
 • A fotózás, filmezés után a halat a mérlegelést hitelesítők jelenlétében kell visszaengedni. Az összesítésnél csak a hitelesen mérlegelt és visszaengedett hal vehető figyelembe. Ha a kifogott hal elpusztul, nem számolható be a fogási eredménybe. A sorozatos halpusztulás a csapat azonnali kizárását vonja maga után.

 

Kizárások, figyelmeztetések

 • Versenyből való kizárással jár:
  • a gondatlanságból megcsonkított vagy sérült hal
  • a halakkal való kulturálatlan bánásmód
  • a tiltott csalik és a nem megengedett eszközök használata
  • a csalás.
  • Kizárás jár a késésért (a nevező csapat a verseny kezdetére nem érkezik meg).
 • Minden figyelmeztetés 25 kg hal levonásával jár az eredményekből.
 • Figyelmeztetés jár azért, ha bárki más a csapattagokon kívül szákol, etet, vagy fáraszt.
 • Figyelmeztetés jár, ha a csapatok engedély nélkül külső segítséget vesznek igénybe, valamint a verseny kezdetét jelző hangjelzés előtt etetni és horgászni kezdenek.
 • Figyelmeztetés jár, ha a csapattagok valamelyike horgászhoz nem méltóan viselkedik, és a halakat nem megfelelően tárolják.
 • Figyelmeztetés jár reflektor használatáért.
 • Figyelmeztetés jár nagy mennyiségű alkoholfogyasztásért. Az erről szóló döntést a Versenybíróság saját hatáskörébe rendeli.
 • Nem nyerhet kupát az a csapat illetve kizárásra kerül, amelyik nem engedi vissza az élő halakat a vízbe a számlálás és mérés után (tilos a halakat elpusztítani).
 • A Versenybíróság rendelkezik azon joggal mind a versenyek ideje alatt, mind az eredményhirdetés idején, hogy büntetéseket szabjon ki horgászokra, csapatokra vagy segítőkre, ha azok szabálysértést követnek el.
 • Minden, a szabályokban nem leírt, nem szabályozott kérdésben a versenyszervezők állásfoglalásai az irányadóak.

Értékelés és díjazások szektoronként

 • A végső sorrendbe sorolást a szervezők illetve a versenybírák végzik a verseny zárását követően.
 • Az értékelésben minden 1 gramm 1 pontot ér (1kg = 1000 pont).
 • A fogott összsúly (összpontszám) alapján történik a végső sorrend felállítása.
 • Azonos pontszám esetén a legnagyobb súlyú hal megfogásával bíró párost illeti az elsőbbség.
 • A verseny díjairól, a kupákról és azok gravírozásáról a verseny szervezői gondoskodnak.
 • Ha még mindig fennáll a holtverseny, akkor az elsőbbség azt a csapatot illeti, akinél nagyobb a fogások átlagsúlya (összes súly/fogások száma).
 • A végeredmény sorrendjét a csapat által fogott halak összsúlya dönti el.
 • Az érmeket a rendező biztosítja, s azokat a jelenlévő képviselő adja át.
 • A szervezők egyéb díjakat is felajánlhatnak.
 • Összesítettben hirdetünk I., II. és III. helyezett csapatot. Ez csapatonként 2 db kupát és tárgynyereményt jelent csapatszámtól függően.
 • a verseny legnagyobb – értékelhető – halát fogó (amúr vagy ponty) személy kap 1 db kupát és tárgyjutalmat jelent csapatszámtól függően.

 

Egyéb rendelkezések

 • A verseny ideje alatt tilos a tűzgyújtás! Gázüzemű főző- és fűtőkészülékek használata fokozott tűzvédelmi elővigyázatosság mellett engedélyezett. A tó és környezetében bárminemű károkozásért a csapattagok egyetemlegesen teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
 • A versenyen készült fénykép és videó anyag, szervezők, ill. a vízkezelő általi PR és marketing célú felhasználásához a résztvevők hozzájárulnak.
 • A verseny helyszínén, a verseny ideje alatt a versenyzők által esetlegesen elhelyezendő molinók és egyéb reklámhordozók kihelyezéséhez a versenyszervezők engedélye szükséges.
 • A szervezők, a tavat üzemeltetők (a terület tulajdonosa) a résztvevő csapatok tagjainak, a versenyt meglátogató vendégeknek testi épségéért, illetve értékeiért sem anyagi, sem más jellegű felelősséget nem vállalnak. A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt, a versenyt mindenki saját felelősségére látogatja meg.
 • A csapatok naponta 09.00 – 18.00 között fogadhatnak látogatókat. A látogatók gépjárműveiket kötelesek a szektorokon kívül leállítani, azzal a verseny területére nem hajthatnak be. A látogatók kötelesek közölni a szervezőkkel, hogy mely csapathoz érkeztek.
 • Szervezők fenntartják a jogot a Versenyszabályzat módosítására azzal a kitétellel, hogy a Versenyszabályzat a verseny kezdetét megelőző 30 napon belül már csak a verseny lebonyolítását jelentősen befolyásoló tényező miatt változtatható.
 • Mind a versenyzők mind pedig a segítők tudomásul veszik, hogy a szervezők rendelkezésére kell bocsátaniuk az összes szükséges dokumentumot, mert ez a feltétele az érvényes nevezésnek a versenyre.
 • A hivatalos csoportkép készítésére a helyek kihúzása előtt kerül sor (tervezett időpont 08:30 körül).
 • A verseny az illetékes halgazdálkodási hatóság engedélyével kerül megrendezésre.

Információ a személyes adatok kezeléséhez

 

 • A csapatoknak, mint érintett személyeknek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
ADATKEZELŐ NEVE: MOSQUITO Sport- és Horgászegyesület
KÉPVISELŐJE: Bakonyi Kornél – Bakonyiné Gerezsdi Rita
HONLAPJA: www.moshe.hu | www.mosquitohe.hu
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: Versenyre való nevezés
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása.
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI: Elnökség illetve a versenybizottság tagjai
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:  5 év
 • Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
  Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a versenyre nevezés elutasítása.
 • A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, fent megadott személyes adataim fentiekben megjelölt célú kezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül beleegyezésemet adom.
 • Versenyre regisztrációmmal hozzájárulok ahhoz, hogy fenti adataimat a MOSQUITO Sport- és Horgászegyesület nyilvántartsa, de harmadik fél számára azokról semmilyen tájékoztatást nem adhat (kívételt képez a csapattagok nevei illetve a csapatnév), továbbá a megállapodás nem szabályozott feltételeire a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A verseny menete

2019. április 22. (hétfő)

 • Nulladik nap, ismerkedés
 • Nem kötelező!

2019. április 23. (kedd)

 • 07:00 – Gyülekező, regisztráció
 • 08:00 – Megnyitó, sorsolás
 • 09:00 – Táborhelyek elfoglalása
 • 11:00 – Bójázás, radarozás, etetés (1 dudaszó)
 • 12:00 – Verseny kezdete (2 dudaszó)
 • 14:00 – Mérlegelés
 • 19:00 – Mérlegelés
2019. április 24. (szerda)

 • 09:00 – Mérlegelés
 • 14:00 – Mérlegelés
 • 19:00 – Mérlegelés

2019. április 25. (csütörtök)

 • 09:00 – Mérlegelés
 • 14:00 – Mérlegelés
 • 19:00 – Mérlegelés

2019. április 26. (péntek)

 • 09:00 – Mérlegelés
 • 12:00 – Verseny vége (3 dudaszó)
 • 14:00 – Eredményhirdetés

Versenybizottság

Főszervező: Bakonyi Kornél – 20 / 505 9292 – kanizsacarpcup@gmail.com
Versenybizottság elnöke: Ferenczi Tibor
Versenybírók: Ferenczi Tibor, Pásztori Gábor, Zsíros Imre, Bognár Zoltán

Záró rendelkezések

A versenybizottság a mindenkori ügyeletes halőri szolgálat tagjai, elnöke Ferenczi Tibor.

A verseny befejezésekor a horgászhelyet tisztán, rendezetten szabad elhagyni!

A Rendezők felhívják a figyelmet a természetvédelem és a kulturált viselkedés szabályaira, a túlzott alkoholfogyasztás veszélyeire! Aki e szabályoknak nem felel meg, a versenyből figyelmeztetés után kizárásra kerül.

Kérjük, hogy tekintsék kötelezettségüknek a környezet- és természeti értékek védelmét és megóvását. Kérjük, hogy a vízparton rádiót vagy magnetofont csak fülhallgatóval vagy hangerejét minimálisra állítva használjanak, mások pihenését nem zavarva. Kérjük az elektromos kapásjelzők hangerejét úgy beállítani, hogy az a másik horgászt ne zavarja.

Az esetlegesen előforduló balesetekért és vagyoni károkért a szervezők nem vállalnak felelősséget.

Minden versenyző teljes felelősséggel tartozik az őt látogató vendégekért.

A versenyre benevezett horgász tudomásul veszi, és elfogadja a versenyszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot, s hozzájárul ahhoz, hogy róla, illetve az általa fogott zsákmányról fénykép, vagy videó-felvétel készüljön, s az a médiákban megjelenjen, ami a versenyszervező egyesület tulajdonát képezi.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv általános előírásai, a horgászatra és a természetvédelemre vonatkozó jogszabályok, valamint az Egyesület belső szabályzatai és a Versenybizottság eseti döntései az irányadók.

A Rendezők a változtatás jogát fenntartják!